Hey.

Welcome to CHABUMVA.com.

正体不明・謎的三人組
Instrumental Rock Band

CHABUMVA

[ tʃˈæ v(ə)n vìéɪ / 차글잎 / चाय वाक्य ब्लेड / להב משפט תה / チャブンバ ]
出演依頼歓迎随時受付中。

VIDEO

Next

Schedule

Next

What CHABUMVA

"正体不明・謎的三人組"
Instrumental Rock Band
[ CHABUMVA 2.0 ]
Gt : Shinva-Chamva
Gt : Iso-hatch
Ba : Nonva-bumva
Dr : Chamva-Bonva

出演依頼歓迎随時受付中。

Contact

info@chabumva.com